Kvantová terapie
Kvantová terapie


Kvantová terapie DÁVÁ SVOBODU A TO DOSLOVA.

Je to KOMPLEXNÍ SYSTÉM TRANSFORMACE NA VŠECH SVÝCH ÚROVNÍCH...vztahy (manželé, rodiče, děti, sourozenci...), práce, koníčky, sport, nemoci na psych. i fyzické úrovni. 

12204822_10206393275969054_1890900005_n

Je to práce se záměrem na bázi kvantové fyziky. Mimo svoji přirozeně rozvinutou intuici mohu používat při terapii tzv. "energetickou - kvantovou vlnu", kterou klientovi pomohu vytvořit novou realitu a možnosti, jednodušeji řečeno, přepsat "starou mentální informaci v těle" za "novou informaci" díky které již může měnit svůj způsob myšlení a krůček po krůčku měnit svůj život směrem ke své osobní spokojenosti a štěstí. 

Stále chce většina lidí měnit jiné, ale důležité je pochopit, že AŽ ZMĚNÍME SAMI SEBE, PAK SE MOHOU TEPRVE ZAČÍT MĚNIT LIDÉ KOLEM NÁS. Dokud toto nepochopíme, budeme se stále potýkat s problémy různě těžkého charakteru a tento stav je pro nás tím pádem NEMĚNNÝ.

Je to NOVÝ POHLED NA SVĚT, NA SVOJE CHOVÁNÍ, NA SVOJE VIZE, PŘÁNÍ a tím postupně objevujeme to, co je naší ať už skrytou nebo neskrytou touhou - ŠTĚSTÍ. :-)

pink

Díky mému osobnímu vývoji a rozvoji a posunu v životě jsem tohoto pocitu štěstí dosáhla, ale je pochopitelné, že je to STÁLÁ A CELOŽIVOTNÍ STÁLE SE VYVÍJEJÍCÍ CESTA A PRÁCE NA SOBĚ SAMA. A co je vrcholem toho všeho? Dosáhnutí VNITŘNÍHO HLUBOKÉHO POCITU HARMONIE A KLIDU A MÍRU V DUŠI. Za tohoto stavu totiž teprve jsme schopni vnímat to, co se kolem nás děje a poznat v prvé řadě sami sebe a zjistit jednoduše KDO JSME. :-)

Na tom je JEDNOZNAČNĚ ZÁVISLÝ NÁŠ VLASTNÍ OSOBNÍ POCIT ŠTĚSTÍ, PROTOŽE POKUD VĚCI NEDĚLÁME KVŮLI TOMU, ŽE JE CHCEME DĚLAT MY SAMI, PAK MŮŽEME např. V POLOVINĚ ŽIVOTA ZJISTIT, ŽE CELÝ DOSAVADNÍ ŽIVOT UZPŮSOBUJEME NĚKOMU JINÉMU A ŽE NÁŠ VLASTNÍ ŽIVOT VŮBEC NEŽIJEME…JINAK ŘEČENO…NEMÁME POCIT OSOBNÍHO ŠTĚSTÍ A NA SKLONKU ŽIVOTA PRO NÁS BUDE NÁŠ „ODCHOD“ VELMI BOLESTIVÝ.

KVANTOVOU TERAPII (TECHNIKU), kterou propojuji spolu v souběhu i s VÝŽIVOU A FITNESS, jsem nevědomě používala od malička. Je to hlavně díky mamince, protože mi do života spíše nemluvila, nesnažila se mě stále někam směrovat, nechala mě jako dítě rozvíjet se přesně tak, jak jsem to chtěla JÁ OSOBNĚ  a tím mi umožnila POZNAT TO, CO MĚ DĚLÁ UŽ OD DĚTSTVÍ ŠŤASTNOU A POMOHLA MI TÍMTO ZPŮSOBEM ROZVINOUT MŮJ VLASTNÍ POTENCIÁL, který směřoval vždy ke sportu, dobrému jídlu, radosti v životě, společenskému styku v rámci kolektivního sportu (házená) atd. 

Vzhledem k tomu, jak jsem napsala výše, nám KVANTOVÁ TECHNIKA také umožňuje možnost řešit NEMOCI FYZICKÉHO I PSYCHICKÉHO RÁZU, resp. fyzické nemoci pramení jednoznačně z důvodu psychosomatického.  

Pro komplexní informace předkládám ukázku ve formě videa MUDr. Hnízdila, který nedávukončil svoji velmi slibnou oficiální lékařskou kariéru a uchýlil se k ALTERNATIVNÍ MEDICÍNĚ, do čehož KVANTOVOU TERAPII A TECHNIKU lze také zahrnout.

Základem pro úspěšnou celkovou léčbu, je také velmi důležitá INTUICE TERAPEUTA a následně konkrétní "technické" řešení problému. Je ale VELMI DŮLEŽITÉ si uvědomit, že jde o PROCES NĚKDY VÍCE ČI MÉNĚ DLOUHODOBÝ, resp. CELOŽIVOTNÍ, protože NA SOBĚ SAMI STÁLE MÁME CO VYLEPŠOVAT. :-)

Partneři projektu