Výživová a psychosomatická terapie


Při TERAPIÍCH zjišťuji primárně ZÁMĚR, tedy POTŘEBU klienta.

Z tohoto vychází celá další spolupráce...propojuji mentální změny s praktickými což ve výsledku DÁVÁ POSTUPNOU SVOBODU A TÍM I ÚLEVU ČI VÝSLEDEK NA VŠECH ÚROVNÍCH...hubnutí, vztahy (manželé, rodiče, děti, sourozenci...), práce, finance, koníčky,  sport, nemoci na psych. i fyzické úrovni. 

15208038_10154768044534621_180704156_n_____kopie

Je to práce původně na bázi kvantové fyziky. Mimo svoji intuici používám tzv. "kvantovou vlnu" - energetický myšlenkový přenos, kdy klientovi pomohu vytvořit novou realitu a možnosti, jednodušeji řečeno, přepsat "starou mentální informaci v těle" za "novou informaci" díky které již může měnit svůj způsob myšlení a krůček po krůčku měnit svůj život směrem ke své potřebě, osobní spokojenosti a štěstí. Také tyto změny současně přirozeně propojujeme s ryze praktickými změnami. Se změnou mentality je třeba přijmout i měnit také v konkrétních činech. 

Při práci vycházím ze svých osobních zkušeností a prožitků. Je pochopitelné, že je to CELOŽIVOTNÍ STÁLE SE VYVÍJEJÍCÍ CESTA A PRÁCE NA SOBĚ SAMA. A co je vrcholem toho všeho? Dosáhnutí VNITŘNÍHO HLUBOKÉHO POCITU HARMONIE A KLIDU V DUŠI. Za tohoto stavu jsme totiž teprve schopni plně vnímat to, co se kolem nás děje a poznat v prvé řadě sami sebe a zjistit jednoduše KDO JSME. :-)


Partneři projektu